De angelis. Chrześcijańska nauka o aniołach w świetle doktryny Tomasza z Akwinu

Wielu współczesnych autorów podkreśla, że angelologia stanowi najrzadziej omawiany fragment doktryny św. Tomasza z Akwinu. Jednak bez traktatu o aniołach nie da się zrozumieć jego nauki, choćby dlatego, że sam Akwinata uważał ją za integralną część całego teologiczno-filozoficznego systemu. Dlatego właśnie podjęta przez Aleksandra R. Bańkę próba przybliżenia tej części doktryny św. Tomasza zasługuje na wielkie uznanie. Autor czyni to jednak nie poprzestając na samej nauce św. Tomasza. Jego książka jest dobrze osadzona w kontekście literatury teologicznej dotyczącej aniołów. Autor posługuje się nią w sposób swobodny i trafnie znajduje powiązania pomiędzy różnorodnymi tekstami dotyczącymi aniołów i doktryną św. Tomasza z Akwinu. Dzięki temu książka ta stanowi swoisty pejzaż świata anielskiego, w którym możemy dostrzec różnorodne elementy składające się w całość chrześcijańskiego obrazu intelektualnych stworzeń [...]. W pierwszych rozdziałach książki okazuje się również jej kolejna zaleta, a mianowicie tłumaczenie przystępnym językiem skomplikowanych terminów filozoficznych, którymi posługuje się Akwinata [...]. Na szczególną uwagę zasługują także rozdziały, które traktują o trzech archaniołach Gabrielu, Rafale i Michale. Autor świetnie w nich komentuje nie tylko cytaty biblijne, ale także rozwój chrześcijańskiej nauki o archaniołach i kształtowanie się ich kultu, co rzadko spotyka się w opracowaniach dotyczących aniołów.

 ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW

Aleksander R. Bańka
ISBN 978-83-63757-52-6
Katowice 2014
Liczba stron: 192
Oprawa: miękka
Format: 148x210


Kalendarz

23
06
2017

Letnie rekolekcje oazowe dla dorosłych w Piwnicznej: 23-30 czerwca

Prowadzenie letnich rekolekcji Ruchu Światło-Życie dla dorosłych: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego" (Mt 16, 16) - pierwsza część pierwszego stopnia Oazy Nowego Życia. Duchogrodowo prosimy wszystkich o modlitewną pamięć

21
06
2017

Otwarte Seminaria pt. "Filozofia i Teologia" - wykład o poznaniu anielskim i poznaniu mistycznym.

W ramach Otwartych Seminariów pt. "Filozofia i teologia" Duchogrodowy wykład: "Poznanie mistyczne a poznanie anielskie w świetle doktryny Tomasza z Akwinu". Warszawa, parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. Zapraszam serdecznie wszystkich warszawiaków i nie tylko. Początek o godzinie 19.00.
16
06
2017

Dzień skupienia u sióstr karmelitanek w Zakopanem

Duchogrodowe konferencje o św. Teresie Benedykcie od Krzyża (Edycie Stein) dla sióstr karmelitanek w Zakopanem. Dzień skupienia jest wydarzeniem zamkniętym, ale polecanym modlitewnej pamięci. Początek o godzinie 9.00.