De angelis. Chrześcijańska nauka o aniołach w świetle doktryny Tomasza z Akwinu

Wielu współczesnych autorów podkreśla, że angelologia stanowi najrzadziej omawiany fragment doktryny św. Tomasza z Akwinu. Jednak bez traktatu o aniołach nie da się zrozumieć jego nauki, choćby dlatego, że sam Akwinata uważał ją za integralną część całego teologiczno-filozoficznego systemu. Dlatego właśnie podjęta przez Aleksandra R. Bańkę próba przybliżenia tej części doktryny św. Tomasza zasługuje na wielkie uznanie. Autor czyni to jednak nie poprzestając na samej nauce św. Tomasza. Jego książka jest dobrze osadzona w kontekście literatury teologicznej dotyczącej aniołów. Autor posługuje się nią w sposób swobodny i trafnie znajduje powiązania pomiędzy różnorodnymi tekstami dotyczącymi aniołów i doktryną św. Tomasza z Akwinu. Dzięki temu książka ta stanowi swoisty pejzaż świata anielskiego, w którym możemy dostrzec różnorodne elementy składające się w całość chrześcijańskiego obrazu intelektualnych stworzeń [...]. W pierwszych rozdziałach książki okazuje się również jej kolejna zaleta, a mianowicie tłumaczenie przystępnym językiem skomplikowanych terminów filozoficznych, którymi posługuje się Akwinata [...]. Na szczególną uwagę zasługują także rozdziały, które traktują o trzech archaniołach Gabrielu, Rafale i Michale. Autor świetnie w nich komentuje nie tylko cytaty biblijne, ale także rozwój chrześcijańskiej nauki o archaniołach i kształtowanie się ich kultu, co rzadko spotyka się w opracowaniach dotyczących aniołów.

 ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW

Aleksander R. Bańka
ISBN 978-83-63757-52-6
Katowice 2014
Liczba stron: 192
Oprawa: miękka
Format: 148x210


Kalendarz

05
12
2020

I Ogólnopolski Dzień Skupienia Czcicieli Świętego Szarbela w Licheniu

Posługa z Rodziną Świętego Szarbela dla wszystkich czcicieli św. Szarbela, którzy zgoromadzą się w tym czasie w Licheniu, w ramach dnia skupienia. 
27
11
2020

Oaza Modlitwy Diakonii Jedności CD

Razem z Diakonią Jedności tyskiego Centrum Duchowości przeżywam nasz weekend rekolekcyjny (27-29 X) - czas modlitwy, skupienia i formacji. 
20
11
2020

Wieczór Uwielbienia w Pszczynie

Nauczanie i świadectwo podczas Wieczoru Uwielbienia w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie - godzina 19.00