Audiobook - fragmenty do odsłuchania

Badajcie duchy czy są z Boga. Rozeznawanie duchowe jako charyzmat

Duch Święty od samego początku wzbudzał w Kościele tak zwany charyzmat rozeznawania. Był on obecny zarówno w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, jak i później, przez wieki, z różną intensywnością objawiał się w poszczególnych etapach dziejów Kościoła. Dziś charyzmat rozeznawania duchowego może być cennym narzędziem posługi we wspólnotach i grupach modlitewnych, służąc dobru Kościoła i zbudowaniu jego wiernych.

Jak się objawia? Jak dobrze nim posługiwać i jak umiejętnie wykorzystać go na chwałę Bożą, unikając zagrożeń płynących z ludzkiej pychy i nieodpowiedzialności? O tym właśnie traktuje niniejsza konferencja.

Zapis na żywo. Zarejestrowano w trakcie sesji "Rozpoznawanie duchów".


Bóg, który uzdrawia

Czym jest uzdrowienie wewnętrzne człowieka, od czego zależy? Jakie czynniki zewnętrzne i jaka osobista praca duchowa je kształtują? Dlaczego Pan Bóg wie co jest nam niezbędne do prawidłowego wzrostu duchowego i uzdrowienia?

Na te i inne pytania odpowiada autor konferencji wygłoszonej w Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii pw. bł. Karoliny w Tychach.

Doświadczenie cudu a wiara w Biblii

Wiara. Jaka powinna być? Co trzeba uczynić, aby nasza wiara była tak silna, jak wiara bohaterów biblijnych, dla których cuda były doświadczeniem powszechnym? A także, o postawie zaufania, cierpliwości wobec Boga, i gotowości do przyjęcia z Jego rąk cudów najbardziej zwyczajnych, mówi lider centrumduchowosci.pl, Aleksander Bańka.

Zapis na żywo. Zarejestrowano w trakcie sesji Wiara, czyli o tym, kiedy cuda stają się możliwe.


Maryja i jej życie w Duchu Świętym

Postać Maryi ukazuje to, co Bóg chce sprawić w każdym człowieku. Ona żyje w Duchu Świętym i z Nim. Głęboka relacja z Jezusem jest tym, do czego Bóg prowadzi każdego człowieka, a co w pełni dokonało się w Maryi.Punktem wyjścia rozważań niniejszej konferencji jest dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Jaka jest Maryja, skoro jest zachowana od grzechu? Jest w Niej coś z pierwotnego zamysłu Boga wobec nas. Kościół przychodzi nam z pomocą, podając dogmaty opisujące fenomen Maryi. Robi to, by ukazać Jej serce i relację z Bogiem. Poruszane w tej konferencji treści dają słuchaczowi możliwość zrozumienia i przyjęcia Maryi do swojego życia.

Medytacja chrześcijańska - droga do zjednoczenia z Bogiem

Jaką rolę w drodze do Boga pełni chrześcijańska medytacja? W jaki sposób droga ta powinna przebiegać? Na czym polega medytacja i czym różni się od innych sposobów modlitwy, a także, jakie owoce w duchowym życiu chrześcijan może przynieść? Wreszcie, dlaczego bez przedłużonej modlitwy myślnej, jak często określa się chrześcijańską medytację, nie można marzyć o kontemplatywnym zjednoczeniu z Bogiem? ? na te i inne pytania, związane z praktycznym przygotowaniem i przebiegiem medytacji odpowiada autor, ukazując jej miejsce i fundamentalną rolę, jaką odgrywa w chrześcijańskiej tradycji życia duchowego.

"Na chorych ręce kłaść będą" - duchowe aspekty uzdrowienia wewnętrznego i fizycznego

Pan Bóg zawsze działa i uzdrawia. Jednak nie zawsze widzimy tego owoce. Dopiero z perspektywy czasu zaczynamy dostrzegać, że Jego działanie było w 100% skuteczne.
W tym czasie Jezus dalej uzdrawia, dalej wspiera, dalej w niewidzialny dla nas sposób dotyka miłością każdego z nas, bo każdy z nas potrzebuje takiej przemiany, która nas zaprowadzi na drogę świętości, której celem jest NIEBO.

Prawda krzyża

Niniejsza konferencja pokazuje, jakie powinno być właściwe miejsce krzyża w życiu chrześcijan. Krzyż nie należy do przeszłości, nie jest tylko wydarzeniem historycznym, ale dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa stanowi nieustanną, żywa propozycję miłości Boga względem każdego z nas.
"Krzyż to rzeczywistość, która trwa, wydarza się, jest aktualna (...). Krzyż jest osią wszechświata" ? powie Aleksander Bańka. Jak jednak żyć tajemnicą krzyża, aby odkryć jej faktyczną głębię? Jak rozumieć sens tej tajemnicy w naszej codzienności, aby krzyż nie kojarzył nam się z zagrożeniem i nie budził lęku, ale otwierał na doświadczenie Bożej bliskości? O tym właśnie traktuje ta konferencja. Posłuchaj!

Przebaczenie. Zranienia przemienione w miłość

Zranienia naszego wnętrza mogą stać się ranami miłości, tzn. miejscem, w którym zło zostaje zamienione na dobro. Paradoksalnie okazuje się, że niechciany ból zranionego serca może być dla nas szansą ? przestrzenią wyjątkowego, niepowtarzalnego zjednoczenia z Bogiem. Autor w swojej konferencji podkreśla, że wszystko zaczyna się od PRZEBACZENIA. Usłyszymy, że jest ono potrzebne nie tylko oprawcy, ale przede wszystkim samemu pokrzywdzonemu. Przebaczenie uwalnia serce i uzdalnia do miłości. Jest swoistym stylem życia Boga, Jego sposobem kochania ale także warunkiem koniecznym na drodze do zjednoczenia z Nim. Autor, opierając się na przykładach z życia mistyków, ukazuje na czym polega i jak przebiega proces przebaczenia.

W sercu Kościoła. Kościół urzędowy czy charyzmatyczny?

Jaki jest zamysł Boży dla Kościoła?Czy Kościół urzędowy może być charyzmatyczny?O ścieraniu się dwóch stereotypów w wizji Kościoła, a także o tym, jak w Duchu Świętym mamy tworzyć Chrystusowy Kościół i jak wsłuchać się w bicie jego serca, mówi autor niniejszej konferencji.


Współczesne oblicza ascezy

?Wszyscy jesteśmy powołani do zjednoczenia z Bogiem, a asceza ma nas do tego przygotować? ? powie w niniejszej konferencji prelegent. Pomoże również obalić mity i błędne przekonania na temat roli i miejsca ascezy w chrześcijańskiej duchowości. Na podstawie książki "O naśladowaniu Chrystusa" Tomasza a Kempis wskaże jej sens, istotę oraz rolę, jaką asceza pełni w rozwoju duchowym. Wykaże także, w jaki sposób dobór praktyk ascetycznych powinien zostać powiązany z osobowościowymi predyspozycjami konkretnego człowieka i jak musi być dostosowany do jego życia. Z konferencji tej skorzystają wszyscy ci, którzy chcą skutecznie stosować ascezę w swoim i życiu, postępując na drodze zjednoczenia z Bogiem.

Złe duchy wyrzucać będą (Mk 16,17). O naturze złego ducha

Kim jest i skąd się wziął zły duch, co mówi na jego temat nauczanie Kościoła, filozofia i teologia chrześcijańska oraz dlaczego swoją agresję kieruje on przeciw człowiekowi? Jaka powinna być postawa chrześcijan wobec rzeczywistości demonicznej i w jaki sposób zwyciężać w walce duchowej. Te właśnie kwestie podejmuje niniejsza konferencja.

Zachwyceni Bogiem

Zachwyceni Bogiem: O świętym Ignacym Loyoli i mistykach karmelitańskich rozmowy z Aleksandrem Bańką
- św. Ignacy Loyola - pliki 01-04
- św. Teresa z Avila -  pliki 05-08
- św. Jan od Krzyża - pliki 09-12
- św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) - pliki 13-16
ISBN: 978-83-86704-46-0
Nośnik: płyta CD w formacie MP3
Nagrania pochodzą z emitowanej na antenie radia eM? audycji "Wiarochron"
  

Podróż na brzegi światłości czyli jak żyć duchowością św. Charbela

Dlaczego Pan Bóg daje nam dziś św. Charbela? Aby odkryć jego duchowość, więź z Bogiem - pyta i odpowiada prelegent. Św. Charbel łączy w sobie trzy nurty: duchowość ojców pustyni, duchowość ascetyzmu syryjskiego oraz duchowość mistyczno-ascetyczną Kościoła zachodniego, tworząc w ten sposób ważną perspektywę dla chrześcijańskiej duchowości czasów współczesnych. Święty nie pozostawił po sobie żadnych słów, ale jego życie stało się ZNAKIEM dla współczesnego chrześćjanina.Dlaczgo? Trzeba posłuchać...

Powołani do szczęścia

Jesteśmy powołani do szczęścia, a więc do kochania i bycia kochanymi w służbie Bogu i ludziom - oto zasadnicza myśl niniejszej konferencji. Co to jednak znaczy: "powołani do szczęścia"? To znaczy: do życia w Bogu - odpowie prelegent. Jak to jednak zrozumieć, skoro Pismo Święte przekonuje, że, "ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują"? (1Kor 2,9). Okazuje się, że do takiego szczęścia, jak usłyszymy, prowadzi nas decyzja ciemnej, miłosnej wiary oraz rozpoznawanie Bożego planu dla naszego życia.
 
DOWIEDZ SIĘ
Jak rozpoznać Boży plan dla swojego życia?Jak dobrze wybrać?Jak w zgodzie z sobą i z Panem Bogiem żyć na drodze kapłaństwa, małżeństwa czy samotności dla Królestwa Bożego? Wiele głębokich podpowiedzi zawartych w tej konferencji wspomoże słuchacza szukającego woli Bożej w swoim życiu.
 
 


Spoczynek w Duchu - charyzmat, czy złudzenie? Dotyk Bożej Miłości

Dlaczego Bóg chce udzielać się człowiekowi także przez dar spoczynku w Duchu? Czy ów charyzmatyczny dar służy tylko konkretnej osobie, czy również wspólnocie w której się objawia? Jaki wpływ ma spoczynek w Duchu na kształt modlitwy, czy należy się go obawiać i czy można o niego prosić? A także o tym, dlaczego spoczynek w Duchu nie jest do zbawienia koniecznie potrzebny i o innych kwestiach związanych z doświadczeniem charyzmatycznym mówi Aleksander Bańka, ukazując różne drogi do ludzkiego serca, którymi podąża Bóg, udzielając człowiekowi swej oczyszczającej i uzdrawiającej miłości.
 
 

Audycje radiowe

Mój Kościół w Radiu Em - Aleksander Bańka o Tyskich Wieczora Uwielbienia z okazji jubileuszu (22 01 2016)

Naznaczeni Bogiem w Radiu Em cz. 1, w audycji o Tyskich Wieczorach Uwielbienia i Centrum Duchowości m.in. Aleksander Bańka (26.10.2011)

Naznaczeni Bogiem w Radiu Em cz. 2, w audycji o Tyskich Wieczorach Uwielbienia i Centrum Duchowości m.in. Aleksander Bańka (26.10.2011)

Rozmowy o Synodzie w Radiu eM - Aleksander Bańka o kolejnym etapie prac Komisji ds Świeckich (15 06 2014)

Rozmowy o Synodzie w Radiu eM - Aleksander Bańka o kolejnym etapie prac Komisji ds Świeckich (21 12 2014)

Rozmowy o Synodzie w Radiu eM - Aleksander Bańka o kolejnym etapie prac Komisji ds Świeckich (06 10 2013)

Rozmowy o Synodzie w Radiu eM - Aleksander Bańka przedstawia Komisję ds Świeckich (30 12 2012)

Rozmowy o Synodzie w Radiu eM cz. 1 - Aleksander Bańka o nowej ewangelizacji i posłudze świeckich w Kościele (31 05 2015)

Rozmowy o Synodzie w Radiu eM cz. 2 - Aleksander Bańka o nowej ewangelizacji i posłudze świeckich w Kościele (31 05 2015)

Rozmowy o Synodzie w Radiu eM cz. 3 - Aleksander Bańka o nowej ewangelizacji i posłudze świeckich w Kościele (31 05 2015)

Rozmowy o Synodzie w Radiu eM cz. 4 - Aleksander Bańka o nowej ewangelizacji i posłudze świeckich w Kościele (31 05 2015)

"Duchowy atlas świata w Radiu eM" - o Libanie i duchowości św. Charbela opowiada Aleksander Bańka

Konferencje

Dlaczego mam się modlić, czyli rozwój duchowy a doświadczenie kryzysów

Duchowa droga do Boga 01 - oczyszczenie

Duchowa droga do Boga 02 - oświecenie i zjednoczenie

Duchowa droga do Boga 03 - rola ascezy

Duchowa droga do Boga 04 - słowo Boże jako narzędzie oczyszczenia

Duchowa droga do Boga 06 - przemiana modlitwy

Duchowa droga do Boga 07 - początki kontemplacji

Gdy Bóg nadchodzi - o modlitwie indywidualnej

I wyleję Ducha mego na wszelkie ciało (Jl 3,1)

W mocy Ducha Świętego 1/2: Wola Boża w znakach czasu - drzewo figowe

W mocy Ducha Świętego 2/2: Krok w ciemność - drzewo balsamowe

Infantylizm i prymitywizm w podejściu do Boga

Niezwykła homilia na rozpoczęcie rekolekcji ewangelizacyjnych - ks. Marcin Wylężek + Aleksander Bańka (od 08.23) 2016_11_06

O formacji dorosłych w Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej

Obdarowanie w Duchu Świętym

Posługa charyzmatyczna w praktyce cz. 1

Posługa charyzmatyczna w praktyce cz. 2

Powrócić do źródeł modlitwy

Relacja miłości z Bogiem

Rola wspólnoty w drodze do zjednoczenia z Bogiem

Rozeznawanie duchowe

Wspólnota deuterokatechumenalna na przykładzie Centrum Duchowości (KO 2013)

Wspólnoty dorosłych w Ruchu Światło-Życie

Zranione więzi, czyli o potrzebie uzdrowienia fundamentu relacji z Bogiem 1/4

Pierwszy blok konferencji poświęconych problemowi budowaniu więzi z Bogiem.

Zranione więzi, czyli o potrzebie uzdrowienia fundamentu relacji z Bogiem 2/4

Pierwszy blok konferencji poświęconych problemowi budowaniu więzi z Bogiem.

Zranione więzi, czyli o potrzebie uzdrowienia fundamentu relacji z Bogiem 3/4

Pierwszy blok konferencji poświęconych problemowi budowaniu więzi z Bogiem.

Zranione więzi, czyli o potrzebie uzdrowienia fundamentu relacji z Bogiem 4/4

Pierwszy blok konferencji poświęconych problemowi budowaniu więzi z Bogiem.

Leczaca moc ascezy, czyli o tym, jak pozwolić Bogu oswoić zranione serce 1/4

Drugi blok konferencji poświęconych problemowi budowaniu więzi z Bogiem.

Leczaca moc ascezy, czyli o tym, jak pozwolić Bogu oswoić zranione serce 2/4

Drugi blok konferencji poświęconych problemowi budowaniu więzi z Bogiem.

Leczaca moc ascezy, czyli o tym, jak pozwolić Bogu oswoić zranione serce 3/4

Drugi blok konferencji poświęconych problemowi budowaniu więzi z Bogiem.

Leczaca moc ascezy, czyli o tym, jak pozwolić Bogu oswoić zranione serce 4/4

Drugi blok konferencji poświęconych problemowi budowaniu więzi z Bogiem.

"Służyć w mocy Ducha": CZĘŚĆ 1: "Jezus i Jego życie w Duchu Świętym" 1/2

Ziemskie życie Jezusa, Jego misja głoszenia dobrej nowiny o królestwie niebieskim, wreszcie męka, śmierć i zmartwychwstanie ukazują wyraźnie głęboką więź jaka występuje między Synem Bożym a Duchem Świętym. Jezus żyje w Duchu Świętym i ucieleśniając w sobie Jego moc, objawia bliskość i miłość Boga Ojca.

Co to oznacza dla nas? W jaki sposób więź Jezusa z Duchem Świętym przekłada się na nasze życie duchowe? Co zrobić, aby także w naszym życiu Duch Święty mógł uobecniać realną bliskość Jezusa?

Między innymi o tym posłuchasz w niniejszej konferencji wygłoszonej 18 marca 2017 roku, w ramach Oazy Modlitwy w Łomży

"Służyć w mocy Ducha": CZĘŚĆ 1: "Jezus i Jego życie w Duchu Świętym" 2/2

Ziemskie życie Jezusa, Jego misja głoszenia dobrej nowiny o królestwie niebieskim, wreszcie męka, śmierć i zmartwychwstanie ukazują wyraźnie głęboką więź jaka występuje między Synem Bożym a Duchem Świętym. Jezus żyje w Duchu Świętym i ucieleśniając w sobie Jego moc, objawia bliskość i miłość Boga Ojca.

Co to oznacza dla nas? W jaki sposób więź Jezusa z Duchem Świętym przekłada się na nasze życie duchowe? Co zrobić, aby także w naszym życiu Duch Święty mógł uobecniać realną bliskość Jezusa?

Między innymi o tym posłuchasz w niniejszej konferencji wygłoszonej 18 marca 2017 roku, w ramach Oazy Modlitwy w Łomży

"Służyć w mocy Ducha": CZĘŚĆ 2: "Wypełnić wolę Jezusa, czyli o głoszeniu Ewangelii w mocy Ducha Świętego" 1/3

Żyć w Duchu Świętym, to znaczy również: wypełniać wolę Jezusa. A Jego wolą jest, abyśmy głosili Ewangelię i potwierdzali jej prawdziwość pełnymi mocy znakami.

Między innymi o tym posłuchasz w niniejszej konferencji wygłoszonej 18 marca 2017 roku, w ramach Oazy Modlitwy w Łomży.

"Służyć w mocy Ducha": CZĘŚĆ 2: "Wypełnić wolę Jezusa, czyli o głoszeniu Ewangelii w mocy Ducha Świętego" 2/3

Żyć w Duchu Świętym, to znaczy również: wypełniać wolę Jezusa. A Jego wolą jest, abyśmy głosili Ewangelię i potwierdzali jej prawdziwość pełnymi mocy znakami.

Między innymi o tym posłuchasz w niniejszej konferencji wygłoszonej 18 marca 2017 roku, w ramach Oazy Modlitwy w Łomży.

"Służyć w mocy Ducha": CZĘŚĆ 2: "Wypełnić wolę Jezusa, czyli o głoszeniu Ewangelii w mocy Ducha Świętego" 3/3

Żyć w Duchu Świętym, to znaczy również: wypełniać wolę Jezusa. A Jego wolą jest, abyśmy głosili Ewangelię i potwierdzali jej prawdziwość pełnymi mocy znakami.

Między innymi o tym posłuchasz w niniejszej konferencji wygłoszonej 18 marca 2017 roku, w ramach Oazy Modlitwy w Łomży.

"Miłość w doświadczeniu mistycznym" 1/3


"Miłość w doświadczeniu mistycznym" 2/3

"Miłość w doświadczeniu mistycznym" 3/3


Człowiek i jego życie duchowe według ks. Franciszka Blachnickiego

Wykład wygłoszony w ramach sympozjum "Wizja pastoralna ks. Franciszka Blachnickiego wczoraj i dziś", które odbyło się w Instytucie Teologicznym w Bielsku Białej, 9 marca 2017 roku.

Jezus posyła nam Ducha Świętego 1/2


Jezus posyła nam Ducha Świętego 2/2


Prośba w modlitwie wstawienniczej 1/2

Prośba w modlitwie wstawienniczej 2/2

Duchowa fonofiszka na weekend

Fonofiszka o uspokojeniu duszy

Fonofiszka o zaufaniu

Fonofiszka o poznawaniu przez kochanie

Fonofiszka o gromadzeniu dóbr

Fonofiszka o poczuciu własnej nędzy

Fonofiszka o pięknie ludzkiej duszy

Fonofiszka o duchowej wolności

Fonofiszka o chodzeniu w Bożej obecności

Fonofiszka o najlepszym sposobie miłowania

Fonofiszka o modlitwie bezmyślnej

Fonofiszka o prawdziwym nabożeństwie do Maryi

Fonofiszka o przesadnej fascynacji cudami

Fonofiszka o radosnym śpiewaniu alleluja

Fonofiszka o pięknie Maryi

Fonofiszka dla niedowiarka

Fonofiszka dla męczonych pokusami

Fonofiszka dla spragnionych odpoczynku

Fonofiszka o sprawianiu Bogu przyjemności

Fonofiszka o dniu uwielbienia


Fonofiszka o życiu z Ducha Świętego


Kalendarz

05
12
2020

I Ogólnopolski Dzień Skupienia Czcicieli Świętego Szarbela w Licheniu

Posługa z Rodziną Świętego Szarbela dla wszystkich czcicieli św. Szarbela, którzy zgoromadzą się w tym czasie w Licheniu, w ramach dnia skupienia. 
27
11
2020

Oaza Modlitwy Diakonii Jedności CD

Razem z Diakonią Jedności tyskiego Centrum Duchowości przeżywam nasz weekend rekolekcyjny (27-29 X) - czas modlitwy, skupienia i formacji. 
20
11
2020

Wieczór Uwielbienia w Pszczynie

Nauczanie i świadectwo podczas Wieczoru Uwielbienia w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie - godzina 19.00 
 
0:00
0:00