Désiré Mercier (1851-1926) u źródeł neoscholastyki

Monografia ? Désiré Mercier (1851-1926). U źródeł neoscholastyki? treściwie i zwięźle przedstawia intelektualne, dydaktyczne i organizacyjne dokonania D. Merciera. Jego biografię intelektualną sytuuje się tu w kontekście historii problemów i doktryn filozoficznych oraz ideowych sporów epoki. W polskiej literaturze historycznofilozoficznej brakowało dotychczas takiego kompetentnego i syntetycznego opracowania.

W erudycyjnym rozdziale pierwszym zarysowano inspiracje odrodzenia scholastyki, zwłaszcza w Uniwersytecie Lowańskim i uformowania się nurtu neoscholastycznego. Zwrócono uwagę na inicjatywy Leona XIII zmierzające do odnowy filozofii chrześcijańskiej.

Główny rozdział drugi skupiony jest na ideach i działaniach D. Merciera na rzecz odrodzenia scholastyki uprawianej w kontekście współczesnych mu nauk, jego dążeń do wypracowania syntezy filozofii i nauk szczegółowych oraz na kształtowaniu się programu szkoły lowańskiej. Autor ze znawstwem i interesująco ? w oparciu o prowadzone przez siebie badania archiwalne ? rozpatruje nie tylko filozoficzne, edukacyjne i instytucjonalne dokonania Merciera, ale zwraca też uwagę na trudności w funkcjonowaniu Wyższego Instytutu Filozofii i ich przezwyciężanie.

W zakończeniu rozpatrywane są dystynkcje terminologiczne dotyczące neoscholastyki i neotomizmu, co tym bardziej uwidacznia wpisanie się monografii ? Désiré Mercier (1851-1926). U źródeł neoscholastyki? w szkołę historycznofilozoficznych badań prof. Czesława Głombika nad dziedzictwem neoscholastyki i neotomizmu.

Ta książka Aleksandra R. Bańki otwiera też pole do dalszych studiów nad recepcją programu neoscholastyki lowańskiej, zwłaszcza w polskiej filozofii odwołującej się do inspiracji chrześcijańskiej, a zarazem uprawianej w kontekście współczesnej nauki.

dr hab. Marek Rembierz

Aleksander R. Bańka
ISBN978-83-63757-18-2
Katowice 2013
Liczba stron: 150
Oprawa: miękka
Format:150x210

Kalendarz

23
06
2017

Letnie rekolekcje oazowe dla dorosłych w Piwnicznej: 23-30 czerwca

Prowadzenie letnich rekolekcji Ruchu Światło-Życie dla dorosłych: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego" (Mt 16, 16) - pierwsza część pierwszego stopnia Oazy Nowego Życia. Duchogrodowo prosimy wszystkich o modlitewną pamięć

21
06
2017

Otwarte Seminaria pt. "Filozofia i Teologia" - wykład o poznaniu anielskim i poznaniu mistycznym.

W ramach Otwartych Seminariów pt. "Filozofia i teologia" Duchogrodowy wykład: "Poznanie mistyczne a poznanie anielskie w świetle doktryny Tomasza z Akwinu". Warszawa, parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. Zapraszam serdecznie wszystkich warszawiaków i nie tylko. Początek o godzinie 19.00.
16
06
2017

Dzień skupienia u sióstr karmelitanek w Zakopanem

Duchogrodowe konferencje o św. Teresie Benedykcie od Krzyża (Edycie Stein) dla sióstr karmelitanek w Zakopanem. Dzień skupienia jest wydarzeniem zamkniętym, ale polecanym modlitewnej pamięci. Początek o godzinie 9.00.