Désiré Mercier (1851-1926) u źródeł neoscholastyki

Monografia ? Désiré Mercier (1851-1926). U źródeł neoscholastyki? treściwie i zwięźle przedstawia intelektualne, dydaktyczne i organizacyjne dokonania D. Merciera. Jego biografię intelektualną sytuuje się tu w kontekście historii problemów i doktryn filozoficznych oraz ideowych sporów epoki. W polskiej literaturze historycznofilozoficznej brakowało dotychczas takiego kompetentnego i syntetycznego opracowania.

W erudycyjnym rozdziale pierwszym zarysowano inspiracje odrodzenia scholastyki, zwłaszcza w Uniwersytecie Lowańskim i uformowania się nurtu neoscholastycznego. Zwrócono uwagę na inicjatywy Leona XIII zmierzające do odnowy filozofii chrześcijańskiej.

Główny rozdział drugi skupiony jest na ideach i działaniach D. Merciera na rzecz odrodzenia scholastyki uprawianej w kontekście współczesnych mu nauk, jego dążeń do wypracowania syntezy filozofii i nauk szczegółowych oraz na kształtowaniu się programu szkoły lowańskiej. Autor ze znawstwem i interesująco ? w oparciu o prowadzone przez siebie badania archiwalne ? rozpatruje nie tylko filozoficzne, edukacyjne i instytucjonalne dokonania Merciera, ale zwraca też uwagę na trudności w funkcjonowaniu Wyższego Instytutu Filozofii i ich przezwyciężanie.

W zakończeniu rozpatrywane są dystynkcje terminologiczne dotyczące neoscholastyki i neotomizmu, co tym bardziej uwidacznia wpisanie się monografii ? Désiré Mercier (1851-1926). U źródeł neoscholastyki? w szkołę historycznofilozoficznych badań prof. Czesława Głombika nad dziedzictwem neoscholastyki i neotomizmu.

Ta książka Aleksandra R. Bańki otwiera też pole do dalszych studiów nad recepcją programu neoscholastyki lowańskiej, zwłaszcza w polskiej filozofii odwołującej się do inspiracji chrześcijańskiej, a zarazem uprawianej w kontekście współczesnej nauki.

dr hab. Marek Rembierz

Aleksander R. Bańka
ISBN978-83-63757-18-2
Katowice 2013
Liczba stron: 150
Oprawa: miękka
Format:150x210

Kalendarz

05
12
2020

I Ogólnopolski Dzień Skupienia Czcicieli Świętego Szarbela w Licheniu

Posługa z Rodziną Świętego Szarbela dla wszystkich czcicieli św. Szarbela, którzy zgoromadzą się w tym czasie w Licheniu, w ramach dnia skupienia. 
27
11
2020

Oaza Modlitwy Diakonii Jedności CD

Razem z Diakonią Jedności tyskiego Centrum Duchowości przeżywam nasz weekend rekolekcyjny (27-29 X) - czas modlitwy, skupienia i formacji. 
20
11
2020

Wieczór Uwielbienia w Pszczynie

Nauczanie i świadectwo podczas Wieczoru Uwielbienia w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie - godzina 19.00