Désiré Merciera ogólna teoria pewności

Autor książki podejmuje analizę stworzonej przez belgijskiego kardynała Désiré Merciera filozoficznej teorii pewności, ukazując nie tylko jej kluczowe kwestie, ale również ewolucję epistemologicznej myśli Kardynała.W swej zasadniczej części książka składa się ze wstępu, z pięciu rozdziałów i zakończenia. Rozdział pierwszy ukazuje historyczne tło rozwoju koncepcji Merciera. Rozdział drugi bada ewolucję Mercierowskiego sposobu interpretacji klasycznej definicji prawdy i otwiera pole do analizy trzech fundamentalnych kwestii (trzy kolejne rozdziały pracy), które zdaniem Merciera, określają właściwą pozycję problemu kryteriologicznego. Kwestia pierwsza dotyczy postawy, jaką powinien przyjąć intelekt wobec problemu pewności; kwestia druga ? charakteru odniesienia zachodzącego w sądzie między podmiotem i predykatem; kwestia trzecia to problem obiektywnej realności pojęć konstytuujących podmiot i predykat sądu. Merciera rozwiązania owych kwestii zostały w pracy ukazane na tle jego dyskusji z filozofią kartezjańską, ze zwolennikami tzw. starego dogmatyzmu oraz z pozytywistami i kantystami.Jako praca doktorska, niniejsza publikacja została wyróżniona i rekomendowana do druku, a następnie uznana za najlepszą z prac doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych obronionych w Uniwersytecie Śląskim w latach 2006-2007 i otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Aleksander R. Bańka
ISBN 978-83-226-1777-9
Katowice 2008
Liczba stron: 392
Oprawa: miękka
Format: 168x240Kalendarz

23
06
2017

Letnie rekolekcje oazowe dla dorosłych w Piwnicznej: 23-30 czerwca

Prowadzenie letnich rekolekcji Ruchu Światło-Życie dla dorosłych: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego" (Mt 16, 16) - pierwsza część pierwszego stopnia Oazy Nowego Życia. Duchogrodowo prosimy wszystkich o modlitewną pamięć

21
06
2017

Otwarte Seminaria pt. "Filozofia i Teologia" - wykład o poznaniu anielskim i poznaniu mistycznym.

W ramach Otwartych Seminariów pt. "Filozofia i teologia" Duchogrodowy wykład: "Poznanie mistyczne a poznanie anielskie w świetle doktryny Tomasza z Akwinu". Warszawa, parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. Zapraszam serdecznie wszystkich warszawiaków i nie tylko. Początek o godzinie 19.00.
16
06
2017

Dzień skupienia u sióstr karmelitanek w Zakopanem

Duchogrodowe konferencje o św. Teresie Benedykcie od Krzyża (Edycie Stein) dla sióstr karmelitanek w Zakopanem. Dzień skupienia jest wydarzeniem zamkniętym, ale polecanym modlitewnej pamięci. Początek o godzinie 9.00.