Désiré Merciera ogólna teoria pewności

Autor książki podejmuje analizę stworzonej przez belgijskiego kardynała Désiré Merciera filozoficznej teorii pewności, ukazując nie tylko jej kluczowe kwestie, ale również ewolucję epistemologicznej myśli Kardynała.W swej zasadniczej części książka składa się ze wstępu, z pięciu rozdziałów i zakończenia. Rozdział pierwszy ukazuje historyczne tło rozwoju koncepcji Merciera. Rozdział drugi bada ewolucję Mercierowskiego sposobu interpretacji klasycznej definicji prawdy i otwiera pole do analizy trzech fundamentalnych kwestii (trzy kolejne rozdziały pracy), które zdaniem Merciera, określają właściwą pozycję problemu kryteriologicznego. Kwestia pierwsza dotyczy postawy, jaką powinien przyjąć intelekt wobec problemu pewności; kwestia druga ? charakteru odniesienia zachodzącego w sądzie między podmiotem i predykatem; kwestia trzecia to problem obiektywnej realności pojęć konstytuujących podmiot i predykat sądu. Merciera rozwiązania owych kwestii zostały w pracy ukazane na tle jego dyskusji z filozofią kartezjańską, ze zwolennikami tzw. starego dogmatyzmu oraz z pozytywistami i kantystami.Jako praca doktorska, niniejsza publikacja została wyróżniona i rekomendowana do druku, a następnie uznana za najlepszą z prac doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych obronionych w Uniwersytecie Śląskim w latach 2006-2007 i otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Aleksander R. Bańka
ISBN 978-83-226-1777-9
Katowice 2008
Liczba stron: 392
Oprawa: miękka
Format: 168x240Kalendarz

05
12
2020

I Ogólnopolski Dzień Skupienia Czcicieli Świętego Szarbela w Licheniu

Posługa z Rodziną Świętego Szarbela dla wszystkich czcicieli św. Szarbela, którzy zgoromadzą się w tym czasie w Licheniu, w ramach dnia skupienia. 
27
11
2020

Oaza Modlitwy Diakonii Jedności CD

Razem z Diakonią Jedności tyskiego Centrum Duchowości przeżywam nasz weekend rekolekcyjny (27-29 X) - czas modlitwy, skupienia i formacji. 
20
11
2020

Wieczór Uwielbienia w Pszczynie

Nauczanie i świadectwo podczas Wieczoru Uwielbienia w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie - godzina 19.00